Uchwała Nr XXXIII/221/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zatwierzenia Planu Odnowy Miejscowości Dziadowice-Folwark.