Uchwała Nr XXXIII/223/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy MIejscowości Żdżenice.