Uchwała Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.