Uchwała Nr XXX/225/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.