Uchwała Nr XXXIV/226/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/172/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy Wiatracznej w Malanowie.