Uchwała Nr XXXIV/227/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.