Uchwała Nr XXXIV/228/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wydatku budżetu gminy, który w 2009 roku nie  wygasa z upływem roku budżetowego.