Uchwała Nr XXXIV/229/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Malanów.