Uchwała Nr XXXV/232/2010 Rada Gminy Malanów z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.