Uchwała Nr XXXV/233/2010 Rada Gminy Malanów z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do  zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.