Uchwała Nr XXXV/234/2010 Rada Gminy Malanów z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.