Uchwała Nr XXXV/235/2010 Rada Gminy Malanów z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/09 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.