Uchwała Nr XXXV/236/2010 Rada Gminy Malanów z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku.