Uchwała Nr XXXV/237/2010 Rada Gminy Malanów z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.