Uchwała Nr XXXV/238/2010 Rada Gminy Malanów z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Malanów.