Uchwała Nr XXXVI/243/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.