Uchwała Nr XXXVI/244/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.