Uchwała Nr XXXVI/246/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku.