Uchwała Nr XXXVI/247/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.