Uchwała Nr XXXVI/248/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok.