Uchwała Nr XXXVIII/251/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.