Uchwała nr XXXVIII/252/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.