Uchwała Nr XXXVIII/253/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów.