Uchwała Nr XXXVIII/254/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe  odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Malanów.