Petycja została rozpatrzona w dniu 29 kwietnia 2021 r. Uchwała Nr XXVI/189/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji.