Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 15.02.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść do pobrania poniżej: