Zarządzenie Nr 150/Z/2021 Wójta Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zaliczki za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Tureckiej w Malanowie