Petycja - dotyczy pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób

Przewidywany termin załatwienia: nie później niż w termnie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Powyższa petycja została wycofana przez wnioskodawcę.