Uchwała Nr XXXIX/258/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.