Uchwała Nr XL/259/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.