Uchwała Nr XL/260/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.