Informacja

 

 

 

W dniu 26 stycznia2021 r. o godzinie 1500   w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Kultury i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Z powodu panujących warunków epidemiologicznych w posiedzeniu udział wezmą wyłącznie radni.