Petycja z dnia 18.01.2021 r. dotyczy podjęcia uchwały popierającej List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce "Alarm, STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZPIONCE!.

Przewidywany termin załatwienia: nie później niż w termnie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.