Uchwała Nr XLI/263/2010 Rady Gminy Malanów z dnia  28 lipca  2010 r. w sprawie aktu założycielskiego Gminnego Przedszkola w Malanowie