Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach