Uchwała Nr  XLI/264/2010 Rady Gminy Malanów z dnia  28 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia sieci publicznych przedszkoli w Gminie Malanów