Uchwała Nr XLI/265/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 lipca 2010r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  Kotwasice