Uchwała Nr  XLI/266/2010 Rady Gminy Malanów z dnia  28 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla  miejscowości  Kotwasice.