Sprawę załatwia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewidywany termin załatwienia: nie później niż w termnie 3 miesięcy od dnia jej złożenia