Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok