Uchwała Nr XLI/269/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.