Zarządzenie Nr 131/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy