Zarządzenie Nr 129/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie monitoringu wizyjnego na terenie przyległym do budynku Urzędu Gminy w Malanowie