Uchwała Nr XLI/270/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/270/2006 Rady Gminy Malanów  z dnia 13 października 2006 roku w sprawie nadania statutu Urzędu Gminy w Malanowie.