Zarządzenie Nr 127/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Malanów na rok 2021