Aktualnie prowadzone postępowania znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych pod adresem: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640