Uchwała Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010rok.