Uchwała Nr XLIII/272/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych