Zarządzenie Nr 124/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok