Decyzja Wojewody Wielkopolskiego dot. zawieszenia zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie od dnia 26 października 2020r.